Léčba hemoroidov

Je velmi důležité podchytit toto onemocnění již v počátečním stádiu.

Hemoroidy se dají většinou úspěšně léčit, a však kvůli hanbě svěřit se lékaři, dochází ke zhoršení stavu ak postupu onemocnění do dalšího stádia. Hemoroidálního onemocnění je také považováno za utajené onemocnění. Existuje odhad, že pouze 3 % dospělé populace se s tímto problémem obrátí na lékaře. Tedy většina postižených se s tímto problémem vyrovnává sama.

Úprava životního stylu

V léčbě hemoroidů se v prvé řadě vztahuje úprava životního stylu - dostatečný pohyb, posilování pánevního dna a úprava stravy, pravidelné a správné vyprazdňování a hygiena.

Konzervativní léčba

Konzervativní léčbou / masti , čípky , lázně / je snaha zmírnit lehčí projevy jako zánět, svědění a bolest.

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba přichází na řadu pokud předchozí režimová opatření a konzervativní léčba nepomáhají a onemocnění je ve vyšším stádiu.

REPAR.IT H4 jako účinné řešení
při problémech s hemeroidy

3% Existuje odhad, že pouze 3% dospělé populace se s tímto problémem obrátí na lékaře

3%
Existuje odhad, že pouze 3%
dospělé populace se s tímto
problémem obrátí na lékaře